Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie
CWTS
Universiteit Leiden
Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies (CWTS)
Logo UM-UNU-MERIT
 
       
  Inleiding  
Nieuwste rapport  
Archief  
Statistisch materiaal  
Links  
Team  
Contact  
     
 
vlag GB vlag NL
 
 

Inleiding

 

  NOWT heeft tot taak om cijfermateriaal te leveren, en kwantitatieve analyses uit te voeren, om de stand van zaken en trends in het Nederlandse kennissystemen inzichtelijk in beeld te brengen.

Het NOWT-team richt de aandacht vooral op de prestaties van Nederland. We doen dit veelal vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. Het accent ligt op het geven van landenrankings en statistieken ten aanzien van ontwikkelingen in nationale R&D en innovatiesystemen. In overige gevallen heeft de statistische analyse uitsluitend betrekking op de Nederlandse situatie, in het bijzonder de Nederlandse kennisinstellingen. Voor onze analyses maken we zowel gebruik van openbare externe informatiebronnen als eigen gegevensbestanden en empirische studies.

NOWT wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid).

Sinds de oprichting in 1992 heeft NOWT inmiddels acht Nederlandstalige Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren Rapporten uitgebracht (in 1994, 1996, 1998 , 2000, 2003, 2005, 2008 en 2010) die een neerslag vormen van het analytisch werk. Elk WTI rapport werd vergezeld van een Engelstalige samenvatting in een apart uitgave. Het achtste WTI rapport is verschenen in maart 2010.

NOWT's Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren Rapport 2010 en de Engelstalige samenvatting kunnen op deze site worden ingezien en gedownload.

Vanaf 2011 is het NOWT niet langer betrokken bij WTI2, de opvolger van de door het NOWT uitgebrachte WTI rapporten. Het WTI2-rapport 2011 is in november 2011 verschenen (www.wti2.nl).

 
         
  © 2019 NOWT | webmaster